Skip to content
Måttanpassade produkter
Snygg design
Snabba leveranser
Hög kvalitet
Menu
Menu

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy ger en översikt över arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, inklusive din IP-adress. De termer som används i denna policy grundar sig på definitionerna i artikel 4 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för datainsamling på denna webbplats hittas längst ner här på vår hemsida.  

 
Datainsamling på vår hemsida
Vi samlar in två typer av data:
 • Personlig information är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär, tex när du registrerar dig för något evenemang eller skickar in jobbansökningar.
 • Teknisk information som vi samlar in är hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.
 
Moduler, plugin-program eller verktyg från tredje part som används
Användning av cookies i allmänhet: Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig och funktionell. Vissa cookies lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker vår webbplats. En Cookie är en liten textfil som utbyts mellan din webbläsare och webbservern när du besöker vår webbplats. Vid nästa besök på vår webbplats från samma enhet kan informationen som lagras i cookies därefter skickas antingen till oss (“första parts cookie”) eller till en tredje parts webbapplikation som cookien tillhör (“cookie från tredje part”) . Genom den lagrade och returnerade informationen känner respektive webbprogram igen att du redan har åtkomst till och besökt webbplatsen med webbläsaren på din enhet. Vi använder denna information för att optimera och visa vår webbplats enligt dina önskemål. Ytterligare behandling av personuppgifter kommer endast att ske efter ditt uttryckliga medgivande i enlighet med artikel 6 kap. 1 a i Dataskyddsförordningen eller om detta är absolut tekniskt nödvändigt i enlighet med artikel 6 kap.1 f i Dataskyddsförordningen baserat på vårt berättigade intresse för att du skall kunna använda den tjänst du efterfrågat.  
 
Beroende på syfte och funktion delar vi in cookies i följande 3 kategorier:
Tekniskt nödvändiga cookies för att säkerställa den tekniska driften och grundläggande funktioner på vår webbplats Statistikcookies för att förstå hur besökarna använder vår webbplats genom att samla in och analysera information anonymt Marknadsföringscookies för att följa användarna på vår webbplats och kunna utge riktade annonseringsaktiviteter Den rättsliga grunden för användning av tekniskt nödvändiga cookies bygger på vårt berättigade intresse för den tekniskt felfria driften och den smidiga funktionaliteten på vår webbplats i enlighet med artikel 6 kap.1 f Dataskyddsförordningen. Användningen av statistiska cookies och marknadsföringscookies kräver ditt samtycke i enlighet med artikel 6 kap.1 a Dataskyddsförordningen. I denna Integritetspolicy finns ändamålet och lagringsperioderna angivna för de cockies vi faktiskt använder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användning av cookies i enlighet med artikel 7 kap. 3 Dataskyddsförordningen. Du kan också ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att lagring av cookies på din enhet i allmänhet förhindras eller Du kommer att bli tillfrågad varje gång om du godkänner inställningen av cookies. När cookies har ställts in kan du när som helst ta bort dem. Du kan ta reda på hur allt detta fungerar i detalj i hjälpfunktionen i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan leda till funktionella begränsningar på vår webbplats.  
 
Google Analytics
På vår webbplats använder vi funktionerna i webbanalystjänsten Google Analytics för att analysera användningsbeteende och optimera vår webbplats. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Google använder cookies för detta ändamål. Informationen som genereras av cookien om användningen av webbplatsen, till exempel webbläsartyp/version, använt operativsystem, tidigare besökt sida, värdnamn för den åtkomstande datorn (IP-adress), överförs tid för serverbegäran vanligtvis till en Google-server och lagras där. För detta ändamål har vi ingått ett avtal med Google för orderbehandling i enlighet med artikel 28 Dataskyddsförordningen. Å våra vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats och för att sammanställa ytterligare information om användningen av vår webbplats. Enligt Google kommer IP-adressen som överförs av din webbläsare inte att slås samman med andra data från Google. Vi använder Endast Google Analytics med IP-anonymisering aktiverat genom att utöka denna webbplats med koden “anonymiseraIP”. Detta garanterar maskeringen av din IP-adress, så att alla data samlas in anonymt. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server och trunkeras där. Uppgifterna om användningen av vår webbplats kommer att raderas omedelbart efter utgången av lagringsperioden som vi har ställt in. Google Analytics ger oss följande alternativ för kvarhållningsperioden: 14 månader, 26 månader, 38 månader, 50 månader, tar inte bort automatiskt. Du kan när som helst be oss om lagringsperioden som vi har angett eller göra anspråk på en radering. Behandlingen av dina uppgifter med hjälp av cookies inom ramen för denna tjänst baseras på ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 kap.1 Dataskyddsförordningen. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden i enlighet med artikel 7 kap. 3 Dataskyddsförordningen. I händelse av icke-samtycke eller vid återkallande kommer endast de cookies som är absolut nödvändiga för drift och användning av vår webbplats alltid att ställas in. I detta och i alla andra fall kommer dina uppgifter endast att behandlas på grundval av tekniska krav på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen . Om du inte samtycker till behandlingen av dina data kan du också förhindra lagring av cookies när som helst genom att ställa in dem i din webbläsare. Mer information finns i “Cookies” i denna integritetspolicy. Dessutom kan du förhindra insamling av data via cookies genom att ladda ner och installera plugin-programmet för webbläsare som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se. Mer information om Googles dataanvändnings-, invändningsalternativ finns i Googles integritetspolicy https://policies.google.com/privacy?hl=se. I den mån uppgifter bör behandlas av Google i USA vill vi påpeka att Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagen kommer att följas(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Avtalet om skydd för skydd av privatlivet är ett avtal mellan Europeiska unionen och Förenta staterna om att se till att de europeiska dataskyddsnormerna följs i Förenta staterna. Överföringen av uppgifter till Förenta staterna skulle därför tillåtas enligt artikel 45 Dataskyddsförordningen.  
 
Google-teckensnitt
Vår webbplats använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig presentation av teckensnitt. Google Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta kommer att göra Google medvetna om att vår webbplats har använts via din IP-adress. Google lagrar också IP-adressen för webbläsaren på slutenheten som besökaren använt på dessa webbplatser. Om webbläsaren inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn. Varje Google Font-begäran överför automatiskt information som språkinställningar, skärmupplösning, version och namn på webbläsaren till Google Server utöver IP-adressen. Det är oklart om dessa uppgifter också kommer att lagras. Google kan dock bestämma teckensnittens popularitet genom insamlade användningsdata. Google publicerar resultaten på interna analyssidor (t.ex. I den mån uppgifter behandlas av Google i USA vill vi påpeka att Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagen kommer att följas(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Överföringen av uppgifter till Förenta staterna är därför tillåten enligt artikel 45 Dataskyddsförordningen. Med Google Fonts kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår server. Google Fonts är en viktig byggsten för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-teckensnitt optimeras automatiskt för webben och detta sparar datavolym och är särskilt användbart för användning av mobila enheter. När du besöker oss säkerställer den låga filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbteckensnitt och stöder alla populära webbläsare. Behandlingen av dina uppgifter utförs därför i vårt berättigade intresse av en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande., i enlighet med det som avses i artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen. Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar på sina servrar under en dag. Detta gör att vi kan använda teckensnitt en Google-formatmall. Teckensnittsfilerna lagras på Google i ett år. Om du vill ta bort data tidigt måste du kontakta Google Support(https://support.google.com/?hl=de&tid=231563100246). Mer information om Google Fonts finns i https://developers.google.com/fonts/faq och Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.  
 
Hosting
Som en del av förvaltningen av vår webbplats lagras alla data som ska behandlas i samband med driften av vår webbplats. Detta är nödvändigt för att möjliggöra driften av webbplatsen. Vi behandlar därför uppgifterna i enlighet med detta på grundval av vårt berättigade intresse för optimering av vårt webbplatserbjudande i enlighet med artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen. För att tillhandahålla vår närvaro online använder vi tjänster från leverantörer av webbhotell som vi tillhandahåller ovannämnda uppgifter i samband med orderbehandling i enlighet med artikel 28 Dataskyddsförordningen.  
 
Kontakt (kontaktformulär)
Som en del av att kontakta oss kommer dina uppgifter att användas för att behandla kontaktbegäran och behandla den i samband med fullgörandet av förhandsförpliktelser och skyldigheter i enlighet med artikel 6 kap. 1 b Dataskyddsförordningen. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för behandling och svar på din begäran, i händelse av att vi inte kan besvara din begäran eller, om nödvändigt, i begränsad utsträckning. Informationen kan lagras i en kundregister och databas på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen om direktmarknadsföring. Vi kommer att radera din begäran och dina kontaktuppgifter, förutsatt att din begäran har besvarats och det inte finns några rättsliga krav för att förhindra radering, t.ex. Detta är oftast fallet när det inte har varit någon kontakt med dig i tre år.  
 
Serverloggfiler
Av tekniska skäl, särskilt för att säkerställa en funktionell och säker webbplats, behandlar vi tekniskt nödvändiga data om åtkomst till vår webbplats i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Följande data loggas:
 • besökta webbplatser
 • webbläsartyp som används/webbläsarversionen
 • operativsystem som används
 • tidigare besökta sidor
 • tid för serverbegäran
 • hur mycket data som skickas
 • värdnamn för åtkomstdatorn och vilken IP-adress som används
Dessa uppgifter tilldelas inte några fysiska personer och används endast för att förbättra vår webbplats. Dessa data överförs endast till vår webbplatsleverantör. Dessa data är inte anslutna eller sammanfogade med andra datakällor. Om olaglig användning av vår webbplats äger rum förbehåller vi oss rätten att kontrollera dessa uppgifter retroaktivt. Databehandlingen baseras på vårt berättigade intresse för den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av vår webbplats i enlighet med artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas med kort varsel efter det att syftet har slutförts, vanligtvis efter några dagar, så länge det inte krävs ytterligare lagring för bevisändamål. Annars kommer uppgifterna att behållas tills en incident slutligen har lösts.  
 
Säkerhet
För ditt besök på vår hemsida, baserat på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen, använder vi den gemensamma SSL-metoden (Secure Socket Layer) tillsammans med den högsta Krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. Detta är vanligtvis 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering använder vi 128-bitars v3-teknik i stället. Du kan se om en enda sida på vår webbplats överförs krypterad av den stängda visningen av skålen eller låsikonen i den nedre statusfältet i din webbläsare. Vi använder också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 Dataskyddsförordningen för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt och hålls uppdaterade i linje med den tekniska utvecklingen.  
 
Email
Om du skickar förfrågningar via e-post kommer dina uppgifter, inklusive kontaktuppgifterna du lämnar där, att lagras av oss i syfte att behandla begäran och vid följdfrågor. Vi påpekar uttryckligen att dataöverföring på Internet (t.ex. när du kommunicerar via e-post) har säkerhetsluckor och inte kan skyddas helt från tredje parts åtkomst.  
 
Kommersiell reklam
Användningen av kontaktuppgifter till vårt avtryck eller vår webbplats för kommersiell reklam är inte tillåtet. Allmän information om dataskydd för registrerade  
 
Ansvarig för dataskydd:
Se vår kontaktsida  
 
Hantering av personuppgifter:
Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Personuppgifter är information som kan tilldelas dig individuellt. Exempel på detta är: Din adress, namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer. Information som antalet användare som besöker en webbplats är inte personuppgifter eftersom den inte har tilldelats en person. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning och i enlighet med denna dataskyddsdeklaration samt de nationellt giltiga dataskyddslagarna.  
 
Vår behandling av personuppgifter:
Rättigheter för de registrerade Du har rätt att:
 • i enlighet med art. 15 Dataskyddsförordningen, begär information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du lämna information om syftet med behandlingen, kategorin personuppgifter, de kategorier av mottagare som dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse. Strykning, begränsning av behandlingen eller invändningen, förekomsten av överklaganderätt, deras uppgifters ursprung, om dessa inte har samlats in av oss, liksom förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och, i förekommande fall, kräva meningsfull information om detaljerna i dem.
 • I enlighet med artikel 16 Dataskyddsförordningen begär du utan dröjsmål rättelse av felaktiga eller slutförande av dina personuppgifter som lagras av oss;
 • I enlighet med artikel 17 Dataskyddsförordningen, att kräva radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av hänsyn till offentliga intresse eller att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • I enlighet med artikel 18 Dataskyddsförordningen, att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån uppgifternas riktighet ifrågasätts av dig, behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 Dataskyddsförordningen;
 • I enlighet med artikel 20 Dataskyddsförordningen, ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller begära överföring till en annan registeransvarig; enligt artikel 21 Dataskyddsförordningen, om dina personuppgifter behandlas på grundval av vårt berättigade intresse, att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att det finns skäl som härrör från din särskilda situation eller invändning mot direkt marknadsföring. I det senare fallet har ni en allmän invändningsrätt, som genomförs av oss utan att specificera en specifik situation.
 • i enlighet med artikel 7 kap. 3 Dataskyddsförordningen för att återkalla ditt samtycke till oss när som helst. Som ett resultat får vi inte längre fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke för framtiden.
 • i enlighet med artikel 77 Dataskyddsförordningen att klaga till en tillsynsmyndighet om olaglig behandling av dina uppgifter av oss. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt säte. Den tillsynsmyndighet som ansvarar är:
Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm Tel.: +46 8 657 61 00,   
 
Vad är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post. Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. Du bestämmer själv användningen av dina personuppgifter. Om du därför vill utöva någon av dina ovanstående rättigheter mot oss, är du välkommen att kontakta oss via e-post. Tillsammans med din begäran om entydig identifiering, skicka en kopia av en officiell kopia kopia och hjälpa oss att konkretisera din begäran genom att svara på frågor från vår ansvariga personal om behandlingen av dina personuppgifter. Ange i din förfrågan i vilken roll (anställd, sökande, leverantör, kund, etc.) och under vilken period du har varit i kontakt med oss. På så sätt kan du behandla din begäran i tid.  Kontaktuppgifter till oss hittar du via kontaktsidan på vår hemsida.  
 
Lagringstid (ta bort tider):
I enlighet med artikel 5 kap. 1 e Dataskyddsförordningen är vi skyldiga att radera personuppgifter omedelbart så snart syftet med behandlingen har slutförts. I detta sammanhang vill vi påpeka att lagstadgade lagringsskyldigheter och anställningsperioder utgör ett legitimt syfte för behandling av personuppgifter. I vilket fall som helst kommer uppgifter att tillhandahållas av oss i personlig form fram till dess att affärsrelationen upphör eller till dess att tillämpliga garanti-, garanti- eller preskriptionstider upphör. Vidare fram till att alla tvister avslutas där uppgifterna krävs som bevis. eller åtminstone fram till slutet av det tredje året efter den sista kontakten med en affärspartner.  
 
Utlämnande av uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan. Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje part om: du har gett ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6 kap. 1 a Dataskyddsförordningen att kräva utlämnande enligt artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen för att skydda de operativa intressena samt att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. och det finns ingen anledning att tro att du har ett tvingande legitimt intresse av att dina uppgifter inte lämnas ut om det finns en rättslig skyldighet att lämna ut dem enligt artikel 6 kap. 1 c Dataskyddsförordningen, i enlighet med lag, och krävs för avveckling av avtalsförhållanden med dig i enlighet med artikel 6 kap. 1 b Dataskyddsförordningen.  
 
Samarbete med Personuppgiftsbiträden
Om vi ålägger tredje part att behandla uppgifter görs detta på grundval av artikel 28 Dataskyddsförordningen.  
 
Överföring i tredjeländer
Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland eller gör det i samband med användningen av tredjepartstjänster eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer eller företag, görs detta endast av ovanstående för utlämnande av uppgifter. Skäl. Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenlig nödvändighet behandlar eller lämnar vi uppgifterna endast i tredjeländer med en erkänd nivå av dataskydd, inklusive de amerikanska förädlarna som certifierats under “Privacy Shield” eller Grunden för särskilda garantier, såsom avtalsförpliktelse genom så kallade standardavtalsklausuler från EU-kommissionen, som behandlar förekomsten av intyg eller bindande interna dataskyddsbestämmelser (artiklarna 44–49 Dataskyddsförordningen).  
 
Säkerhet
I enlighet med artikel 32 Dataskyddsförordningen ska vi ta hänsyn till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, omständigheter och syften samt de olika sannolikheterna och svårighetsgraden av risken för rättigheterna och fysiska personers friheter, lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som leder till risken. Åtgärderna omfattar särskilt säkerställande av sekretess, integritet och tillgång till uppgifter genom att kontrollera fysisk tillgång till uppgifterna samt tillgång, indata, avslöjande, säkerställa tillgänglighet och tillgänglighet. Separation. Dessutom har vi fastställt förfaranden för att säkerställa utövandet av registrerades rättigheter, radering av uppgifter och ett svar på datahot. Dessutom kommer skyddet av personuppgifter att beaktas redan vid utveckling eller urval av hårdvara, programvara och förfaranden, i enlighet med principen om dataskydd genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga för inställningar (artikel 25 Dataskyddsförordningen).  
 
Aktualitet och ändring av denna integritetspolicy
På grund av den fortsatta utvecklingen av vår webbplats och erbjudanden om det eller på grund av ändrade rättsliga eller officiella krav, kan det bli nödvändigt att ändra denna dataskyddsdeklaration. Den aktuella dataskyddsdeklarationen kan när som helst nås och skrivas ut av dig på vår webbplats.